Komiksová cena Muriel

Muriel 2021

Výsledky výročních komiksových cen Muriel za díla vyšlá v roce 2021

Ocenění získali

Cena České akademie komiksu

Cenu získávají autor a vydavatel původního či překladového komiksu.

Štefánik (Labyrint)

Nejlepší komiksová kniha

Cenu získává autor za samostatně publikované komiksové dílo.

Michal Baláž, Gabriela Kyselová a Václav Šlajch za Štefánik (Labyrint)

Nejlepší kresba

Cenu získává autor za kresbu komiksu.

Jindřich Janíček za B jako běžec (Take Take Take + Paseka)

Nejlepší scénář

Cenu získává autor za scénář komiksu.

Tereza Kopecká za Naprostá šílenost (Paseka)

Nejlepší krátký komiks

Cenu získává autor za krátký komiks.

Jan Blažek, Marek Toman a Stanislav Setinský za Tady to smrdí jako čert! (in Odsunuté děti; Post Bellum)

Nejlepší komiks pro děti

Cenu získává autor za komiks pro děti.

Michal Šanda a David Dolenský za Tibbles (Meander)

Nejlepší strip

Cenu získává autor za sérii komiksových stripů.

Porota se po důkladné rozvaze rozhodla v letošním roce cenu Muriel za nejlepší strip neudělit. Málo obsazené, již z podstaty do delšího časového období rozložené disciplíně dlouhodobě dominuje několik kvalitních stripových seriálů, které byly cenou Muriel leckdy i opakovaně odměňovány v minulých letech. Pro další ročníky chce porota zahájit diskuzi o vymezení této kategorie a zvážit její možnou transformaci do kategorie zahrnující širší spektrum komiksových prací (například online komiks).

Nejlepší překladový komiks

Cenu získává vydavatel za překladové dílo.

Paseka za Piruety od Tillie Waldenové

Nejlepší překlad

Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.

Petra Ben-Ari za Tráva (Centrala)

Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks

Cenu získává autor za školní ročníkovou či závěrečnou práci; míněny jsou veřejné či soukromé střední, vyšší odborné a vysoké výtvarné školy v ČR.

Petr Polák za Močál (Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP)

Přínos českému komiksu

Cenu získává jednotlivec či kolektiv za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice. Oceněny mohou být projekty výstavní, autorské a vydavatelské, popularizační či jiné, pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel.

Festival Tabook

Síň slávy českého komiksu

Cenu získává fyzická osoba za svou dlouholetou činnost v oblasti komiksu a za své přispění k rozvoji média v České republice. Může být udělena pouze žijící osobě. Jedné osobě může být udělena pouze jednou.

Olga Bezděková (komiksová historička a publicistka)

Předání cen

Letošní slavnostní vyhlášení proběhlo 15. února 2022 od 20.30 v Bio Oko.​ Na záznam z vyhlášení se můžete podívat na webu ČT Art →

Porotci ročníku byli

David Böhm (výtvarník)
Markéta Hajská (komiksová scenáristka)
Pavel Kořínek (komiksový historik a teoretik)
Anna Křivánková (překladatelka)
Tomáš Stejskal (filmový a komiksový kritik)

Tisková zpráva

Tisková zpráva ročníku 2021 ke stažení v PDF →

Vizuál ročníku

Autorem vizuálu je Jiří Franta.