Komiksová cena Muriel

Muriel 2021

Nominace na Cenu Muriel za díla vyšlá v roce 2021

Nominováni jsou

Nejlepší komiksová kniha

Cenu získává autor za samostatně publikované komiksové dílo.

— Michal Baláž, Gabriela Kyselová a Václav Šlajch za Štefánik (Labyrint)
— Jindřich Janíček za B jako běžec (Take Take Take + Paseka)
— Lucie Trávníčková za Lymfom City (Velarium)

Nejlepší kresba

Cenu získává autor za kresbu komiksu.

— Jindřich Janíček za B jako běžec (Take Take Take + Paseka)
— Tomáš Kopecký za Naprostá šílenost (Paseka)
— Václav Šlajch za Štefánik (Labyrint)

Nejlepší scénář

Cenu získává autor za scénář komiksu.

— Michal Baláž a Gabriela Kyselová za Štefánik (Labyrint)
— Jakub Dušek za Štěkot uvázaných psů (Universum)
— Tereza Kopecká za Naprostá šílenost (Paseka)

Nejlepší krátký komiks

Cenu získává autor za krátký komiks.

— Kateřina Čupová za Kolo (in Aargh! 20)
— Vojtěch Mašek za Raymond (ČLC)
— Jan Blažek, Marek Toman a Stanislav Setinský za Tady to smrdí jako čert! (in Odsunuté děti; Post Bellum)

Nejlepší komiks pro děti

Cenu získává autor za komiks pro děti.

— Klára Břicháčková za Smrkovec (Paseka)
— Nikkarin za Hubert & Hugo (Labyrint)
— Michal Šanda a David Dolenský za Tibbles (Meander)

Nejlepší strip

Cenu získává autor za sérii komiksových stripů.

Porota se po důkladné rozvaze rozhodla v letošním roce cenu Muriel za nejlepší strip neudělit. Málo obsazené, již z podstaty do delšího časového období rozložené disciplíně dlouhodobě dominuje několik kvalitních stripových seriálů, které byly cenou Muriel leckdy i opakovaně odměňovány v minulých letech. Pro další ročníky chce porota zahájit diskuzi o vymezení této kategorie a zvážit její možnou transformaci do kategorie zahrnující širší spektrum komiksových prací (například online komiks).

Nejlepší překladový komiks

Cenu získává vydavatel za překladové dílo.

— Argo za Bomba od Alcante, Laurent-Frédérica Bollée a Denise Rodiera
— Crew za Sweet Tooth od Jeffa Lemirea
— Paseka za Piruety od Tillie Waldenové

Nejlepší překlad

Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.

— Petra Ben-Ari za Tráva (Centrala)
— Tereza Matějčková za Tři útěky Hanny Arendtové (FLU/Oikoymenh)
— Richard Podaný za Velký vezír Iznougud (Crew)

Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks

Cenu získává autor za školní ročníkovou či závěrečnou práci; míněny jsou veřejné či soukromé střední, vyšší odborné a vysoké výtvarné školy v ČR.

— Kateřina Illnerová za Vyšťavená (Ateliér komiksu s ilustrace pro děti FDULS ZČU)
— Lenka Košutová za Poražený (Ateliér komiksu s ilustrace pro děti FDULS ZČU)
— Petr Polák za Močál (Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP)

Přínos českému komiksu

Cenu získává jednotlivec či kolektiv za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice. Oceněny mohou být projekty výstavní, autorské a vydavatelské, popularizační či jiné, pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel.

Nemá nominace

Síň slávy českého komiksu

Cenu získává fyzická osoba za svou dlouholetou činnost v oblasti komiksu a za své přispění k rozvoji média v České republice. Může být udělena pouze žijící osobě. Jedné osobě může být udělena pouze jednou.

Nemá nominace

Předání cen

Letošní slavnostní vyhlášení proběhne 15. února 2022 od 20.30 v Bio Oko.​ Přímý přenos můžete sledovat také na ČT Art →

Porotci ročníku

David Böhm (výtvarník)
Markéta Hajská (komiksová scenáristka)
Pavel Kořínek (komiksový historik a teoretik)
Anna Křivánková (překladatelka)
Tomáš Stejskal (filmový a komiksový kritik)

Tisková zpráva

Tisková zpráva ročníku 2021 ke stažení v PDF →

Vizuál ročníku

Autorem vizuálu je Jiří Franta.