Komiksová cena Muriel

Muriel 2019 — výsledky

Vítězům gratulujeme!

Vítězové

Nejlepší komiksová kniha

Cenu získává autor za samostatně publikované komiksové dílo.

Jiří Šimáček a Ján Lastomírsky za Článek II.

Nejlepší kresba

Cenu získává autor za kresbu komiksu.

Tomáš Motal za Traum

Nejlepší scénář

Cenu získává autor za scénář komiksu.

Jiří Šimáček za Článek II.

Nejlepší krátký komiks

Cenu získává autor za krátký komiks.

Tomáš Motal za Traum

Nejlepší komiks pro děti

Cenu získává autor za komiks pro děti.

Pavel Čech za Dobrodružství Rychlé Veverky 5: Tajemná krabička

Nejlepší strip

Cenu získává autor za sérii komiksových stripů.

jaz za Opráski sčeskí historje

Nejlepší překladový komiks

Cenu získává vydavatel za překladové dílo.

Crew za Zpráva pro Adolfa

Nejlepší překlad

Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.

Anna Křivánková za Zpráva pro Adolfa

Nejlepší studentský komiks

Cenu získává autor za školní ročníkovou či závěrečnou práci.

Barbora Satranská za Spořilov

Přínos českému komiksu

Cenu získává jednotlivec či kolektiv za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice. Oceněny mohou být projekty výstavní, autorské a vydavatelské, popularizační či jiné, pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel.

Galerie Klatovy / Klenová za Faust, 3. česko-německé komiksové sympozium

Síň slávy

Cenu získává fyzická osoba za svou dlouholetou činnost v oblasti komiksu a za své přispění k rozvoji média v České republice. Může být udělena pouze žijící osobě. Jedné osobě může být udělena pouze jednou.

Ivo Pechar

Cena České akademie komiksu

Cenu získává autor jednoho z nominovaných děl na základě hlasování členů ČAK

Jiří Šimáček a Ján Lastomírsky za Článek II.

Předání cen

Předání cen proběhlo ve čtvrtek 6. února 2020 v Bio Oko od 20.30 hodin.

Porotci ročníku

Kateřina Čopjaková, publicistka
Martin Foret, literární a komiksový teoretik a historik
Branko Jelinek, kreslíř a scenárista
Michala Marková, překladatelka
Antonín Tesař, scenárista a kritik