Komiksová cena Muriel

Muriel 2023

Nominace na Cenu Muriel za díla vyšlá v roce 2023

Nominováni byli

1. Nejlepší komiksová kniha

Cenu získává autor za samostatně publikované komiksové dílo.

2. Nejlepší kresba

Cenu získává autor za kresbu komiksu.

3. Nejlepší scénář

Cenu získává autor za scénář komiksu.

4. Nejlepší krátký komiks

Cenu získává autor za krátký komiks.

5. Nejlepší komiks pro děti

Cenu získává autor za komiks pro děti.

6. Nejlepší překladový komiks

Cenu získává vydavatel za překladové dílo.

7. Nejlepší překlad

Cenu získává překladatel za překlad komiksového díla do češtiny.

8. Cena Magnesia za nejlepší studentský komiks

Cenu získává autor za školní ročníkovou či závěrečnou práci; míněny jsou veřejné či soukromé střední, vyšší odborné a vysoké výtvarné školy v ČR

9. Přínos českému komiksu

Cenu získává jednotlivec či kolektiv za konkrétní aktivní přínos k rozvoji komiksu v České republice. Oceněny mohou být projekty výstavní, autorské a vydavatelské, popularizační či jiné, pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel.

Vítěz bude vyhlášen 21. února

10. Síň slávy

Cenu získává fyzická osoba za svou dlouholetou činnost v oblasti komiksu a za své přispění k rozvoji média v České republice. Může být udělena pouze žijící osobě. Jedné osobě může být udělena pouze jednou.

Vítěz bude vyhlášen 21. února

Upoutávky na YouTube

Podívejte se na videoupoutávky ke komiksům na YouTube.

Předání cen

Slavnostní vyhlášení roku 2023 proběhlo 21. února 2024 v Edison Filmhub.

Porotci ročníku jsou

David Böhm (výtvarník)
Markéta Hajská (komiksová scenáristka)
Viktor Janiš (překladatel)
Pavel Kořínek (komiksový historik a teoretik)
Tomáš Stejskal (filmový a komiksový kritik)

Vizuál ročníku

Autorem vizuálu je Karel Osoha.